OZNAM

V dôsledku neočakávaného výpadku dodávky elektriny zlyhalo primárne i sekundárne úložisko dát. Z tohto dôvodu došlo k strate niektorých údajov (súbory, tabuľky, heslá do databáz). Preto Vás prosíme o vygenerovanie nového hesla v administrácii Vášho aliasu, v záložke Heslá. Za akékoľvek spôsobené škody sa ospravedlňujeme a v súčasnosti pracujeme na riešení, ktoré takýmto výpadkom do budúcna zabráni.

Yweb team


O YWEBE

Každý člen občianskeho združenia Ynet má na yweb.sk možnosť získať 500 MB web priestor viditeľný z celého sveta. Veľkou výhodou oproti ostatným voľným pokytovateľom web priestoru je nezaťaženie vašej stránky reklamami.
 
Pomocou tohto projektu môžte vyskúšať rôzne webové technológie, prezentovať seba, vaše portfólio, prípadne pomocou tohto priestoru zazdieľať vaše fotky kamarátom.

Čo všetko Yweb ponúka? 

  • Disková kvóta 500 MB
  • FTPs prístup
  • PHP (grafické knižnice, skripty, atď..)
  • databázu MySQL (kvóta 250 MB)
  • prístup k databáze cez webové rozhranie (phpMyAdmin)
  • doménu druhej úrovne (nazov.yweb.sk)